ดาวโหลด

posted on 24 Jan 2011 10:56 by mistersor
  1. การพิมพ์และการจัดรูปเล่มเอกสาร

  2. แบบประเมินการจัดทำเว็บวิชาเลือก ม.3 

  3. รายละเอียดคะแนนทั้งภาคเรียน Click !!!
  4. รายละเอียดการให้คะแนนรายบุคคล กลุ่มบล็อก Click !!!
  5. รายละเอียดการให้คะแนนรายบุคคล กลุ่มยูทูป   Click !!!
  6. รายละเอียดการให้คะแนนรายบุคคล กลุ่มเฟสบุค  Click !!!  
  7. รายละเอียดการให้คะแนนรายบุคคล กลุ่มพานิชอิเลคทรอนิกส์  Click !!!
  8. ใบงานกิจกรรมบูรณาการ ม.6/2553  Click !!

  (ศุภธิดา เอี้ยวเล็ก) สามทับหก