ให้นักเรียนชั้น ม.1 ที่เรียนวิชาเลือกเสรี คอมพิวเตอร์กับครูเชษฐา เถาวัลย์ ให้เข้ามารายงานตัวในหัวข้อนี้ด้วยครับ
โดยให้ เขียนชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขที่ ชั้น บ้านเลขที่ และอื่น ๆ ที่อยากเขียนอยากบอก
กิจกรรมนี้แทนการเช็คชื่อนะครับ

Comment

Comment:

Tweet

เข้ามารายงานตัวแล้วคะ  ครูซอ 
ไม่ได้เข้า มาใช้นานเลยเกือบลืม

#35 By Nile on 2013-06-28 23:30

ด.ช.ศักดา กาฬวงค์ ชั้น ม.1/1 เลขที่14  บ้านเลขที่168 ม.4 ต.เกตรี อ.เมื่อง จ.สตูล
https://www.facebook.com/diwzaza.zaza

#34 By ด.ช.ศักดา กาฬวงค์ (103.7.57.18|172.16.142.119, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:52

ด.ช.ศักดา กาฬวงค์ ชั้น ม.1/1 เลขที่14  บ้านเลขที่168 ม.4 ต.เกตรี อ.เมื่อง จ.สตูล
https://www.facebook.com/diwzaza.zaza

#33 By ด.ช.ศักดา กาฬวงค์ (103.7.57.18|172.16.142.119, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:50

ด.ช.ชญานนท์ โซ เลขที่ 5 ม.1/2 บ้านเลขที่ 162/62

#32 By ด.ช.ชญานนท์ (103.7.57.18|172.16.143.5, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:48

ด.ช.ทนงศักดิ์ิ   เล่งอี้   เลขที่ 5   ม.1/2sad smile sad smile sad smile <span style="white-space: pre;"> </span>     <span style="white-space: pre;"> </span>

#31 By Tanongsak (103.7.57.18|172.16.143.20, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:47

Name: Maliga jingjit
Nickname: Prang 
Nombers: 39
Class: 1/5
  wink

#30 By Prang (103.7.57.18|172.16.142.124, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:47

ด.ช.ชัชชานนท์ ชูกำเหนิด ชั้น ม.1/3 เลขที่ 7 บ้านเลขที่ 381/1 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
e-mail : insankilo@hotmail.com
website : http://www.facebook.com/pinzazx

#29 By ด.ช.ชัชชานนท์ ชูกำเหนิด (103.7.57.18|172.16.142.118, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:47

ด.ช พุฒิพงศ์  ตันติวิวัฒน์กุล  ชั้น  ม.1/1 
เลขที่  10  บ้านเลขที่ 36/19

#28 By พุฒิพงศ์ ตันติวิวัติวิวัฒน์กุล (103.7.57.18|172.16.142.101, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:45

ชื่อ นภสินธุ์  แก้วจันทร์ บ้านเลขที่่ 100 อ.เมือง จ.สตูล confused smile  <span style="white-space: pre;"> </span><span style="white-space: pre;"> </span>

#27 By noppasin (103.7.57.18|172.16.142.125, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:44

ด.ช.ทินกร หลังกอลอ ม1/1 เลขที่6
21/1ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

#26 By ทินกร หลังกอลอ (103.7.57.18|172.16.142.103, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:43

เด็กหญิงสิรินธร หาบยูโซะ ชื่อเล่น อูมี เลขที่ 44 ชั้น 1/5 บ้านเลขที่ 73/38 ถนน สฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล open-mounthed smile confused smile

#25 By Aume (103.7.57.18|172.16.142.124, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:43

ชื่อด.ญ.มุฑิตา เมืองสุข   ชั้นม.1/5  เลขที่42   บ้านเลขที่87  หมู่ที่7   ต.นิคมพัฒนา   อ.มะนัง  จ.สตูล      อีเมล์  n_dream13@hotmail.com.                         ดาราที่ชอบ   เนสท์ af9   ไบร์ทaf9  กัน เดอะสตาร์     กวาง เดอะสตาร์   สต็อป เดอะสตาร์

#24 By ด.ญ.มุฑิตา เมืองสุข (103.7.57.18|172.16.142.126, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:42

ด.ช. ปรวีย์ มากมูล ม.1/4 เลขที่ 13 big smile

#23 By ปรวีย์ มากมูล (103.7.57.18|172.16.142.106, 202.143.160.98) on 2012-11-06 12:42

ด.ญ.ปลายฝัน  พรุเพชรแก้ว 
ชื่อเล่น ปลาย เลขที่ 39 ชั้น ม.1/2
125/1 หมู่7 ต.นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ.สตูล
สัตว์ที่ชอบ สุนัข  ผลไม้ที่ชอบ แตงโม  
อีเมล์ kroona1@hotmail.com
ดาราที่ชอบ สมาย เดอะสตาร์ 8

#22 By ด.ญ.ปลายฝัน พรุเพชรแก้ว (103.7.57.18|172.16.142.129, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:42

ด.ช. ปรวีย์ มากมูล ม.1/4 เลขที่ 13 big smile

#21 By ปรวีย์ มากมูล (103.7.57.18|172.16.142.106, 202.143.160.98) on 2012-11-06 12:41

ด.ช.สกาย  บาหลัง  ชั้น ม.1/4 เลขที่ 22

#20 By สกาย บาหลัง (103.7.57.18|172.16.142.116, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:41

name praphansak tangtammachat
ROOM

#19 By praphasnak (103.7.57.18|172.16.142.122, 202.143.160.98) on 2012-11-06 12:40

คเชนทร์ บุญเเก้วคง ม.1/4 เลขที่3

#18 By คเชนทร์ บุญเเก้วคง (103.7.57.18|172.16.142.117, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:40

ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อินทร์คง ม.1/6 เลขที่ 3 บ้านเลขที่845 หมู่ 3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

#17 By ณัฐสิทธิ์ อินทร์คง (103.7.57.18|172.16.142.102, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:39

ด.ช.คณิศร   โตเฮง   ม่อน  เลขที่ 3   ม.1/1confused smile confused smile
135/63ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

#16 By คณิศร โตเฮง (103.7.57.18|172.16.142.111, 202.143.160.98) on 2012-11-06 12:39

ชื่อเล่น อิ๊ง   เลขที่ 38    ชั้น ม.1/3
บ้านเลขที่ 26/1  หมู่ 7  ต.นิคมพัฒนา  อ.มะนัง
จ.สตูล
big smile 

#15 By ด.ญ. พิจักษณา อินยอด (103.7.57.18|172.16.142.130, 202.143.160.98) on 2012-11-06 12:38

ด.ช.รัชนนท์ วรสันติกุล ชื่อเล่น ใหม่ เลขที่ 13  ม.1/1big smile big smile 343/1 หมู่7ต.คลองขุด อ.เมือง จสตูล<span style="white-space: pre;">
 </span>

#13 By รัชนนท์ วรสันติกุล (103.7.57.18|172.16.142.109, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:37

ด.ช. กลทีป์ ย่าหลี ชื่อเล่น ซี เลขที่ 51 ชั้น ม.1/4
บ้านเลขที่ 294

#14 By กลทีป์ ย่าหลี (103.7.57.18|172.16.142.114, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:37

ด.ญ. ดวงกมล ปุรินทราภิบาล  ชื่อเล่น แป๋ม  เลขที่ 32 ชั้น ม.1/4  บ้านเลขที่ 116  ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล 91130big smile

#12 By ด.ญ.ดวงกมล ปุรินทราภิบาล (103.7.57.18|172.16.142.127, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:37

จิรกิตติ์ ตันประดิษฐ ชื่อเล่น ฟิว ชั้นม 1/3 เลขที 4        บ้านเลขที่ 1436

#11 By จิรกิตติ์ ตันประดิษฐ (103.7.57.18|172.16.142.112, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:37

ด.ช.พชรดนัย  ชัยเพชร เลขที่ 9 ม.1/6
69 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

#10 By พชรดนัย ชัยเพชร (103.7.57.18|172.16.142.108, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:37

#9 By สกาย บาหลัง (103.7.57.18|172.16.142.116, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:37

ด.ช.หฤษฏ์ อินทรักษ์ ชื่อกาย เลขที่ 15 ชั้น ม.1/1 บ้านเลขที่ 267 หมู่4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
https://www.facebook.com/#!/MTTVfanpage
big smile 

#8 By หฤษฏ์ อินทรักษ์ (103.7.57.18|172.16.142.105, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:36

#7 By ด.ญ.สิรินธร หาบยูโซะ (103.7.57.18|172.16.142.124, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:36

#6 By ด.ญ.มุฑิตา เมืองสุข (103.7.57.18|172.16.142.126, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:35

#4 By กลทีป์ ย่าหลี (103.7.57.18|172.16.142.114, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:35

#4 By จิรกิตติ์ ตันประดิษฐ (103.7.57.18|172.16.142.112, 202.29.196.127) on 2012-11-06 12:35

big smile

#3 By ปรวีย์ มากมูล (103.7.57.18|172.16.142.106, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:34

บ้านเลขที่36/19  เลขที่ 10  ม.1/1

#2 By พุฒิพงศ์ ตันติวิวัฒน์กุล (103.7.57.18|172.16.142.101, 203.113.117.234) on 2012-11-06 12:33

#1 By ณัฐสิทธิ์ อินทร์คง (103.7.57.18|172.16.142.102, 202.143.160.98) on 2012-11-06 12:31