6/6 นำเสนอกลุ่มพานิชอิเลคทรอนิกส์ 1/2/55
ทำสไลด์มาดี เข้าใจง่าย มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง
มีเอกสารมาแจกเพื่อนเป็นแผ่นพับ
มีการยกตัวอย่างที่เว็บไซต์
http://www.g-manshop.com/
อยากให้นักเรียนมองในมุมมองของผู้ประกอบการมากกว่านะครับ
 

Comment

Comment:

Tweet