ประกาศ นัดส่งงานวิชาเลือก ม.3 (3/1-3/4)
วันสุดท้ายของการส่งงานคือ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ทบทวนรายละเอียดงานมีดังนี้
 1. สมัครผ่าน หมายถึงได้ url เป็น http://...................exteen.com
 2. ใส่ชื่อจริงเป็นคำอธิบายเว็บ
 3. มีการเปลี่ยนรูปภาพหัวเรื่องเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่รูปดั้งเดิมและสอดคล้องกับหัวเรื่องของเว็บไซต์
 4. มีการเปลี่ยนพื้นหลัง
 5. มีการใส่รูปแทนตัวเองด้านขวามือเป็นรูปของตัวเอง
 6. มีการบันทึกความดีในรูปแบบของ Entry อย่างน้อย 7 วัน วันละไม่น้อยกว่า 10 ความดี
 7. มีการสร้างเมนู aboutme เพื่อบอกประวัติส่วนตัวและมีการใส่รูปหรือวีดีโอของตัวเองลงไปด้วย
 8. มีการสร้างเมนู myschool โดยนำเสนอประวัติโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ในเมนูนี้ (มีรูปโรงเรียนด้วย)
 9. มีการสร้างเมนู บูรณาการ โดยให้เขียนบรรยายการทำกิจกรรมบูรณาการที่นักเรียนได้ไปมานั้นผ่านเมนูนี้พร้อมรูปประกอบด้วย
 10. มีการสร้างเมนู myshop พร้อมทั้งนำสินค้ามาวางขายอย่างน้อย 2 ชิ้น
 11. อื่น ๆ (จะให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์) เช่น มีการใส่วีดีโอ มีการกด Like ผ่านบล็อกได้ มีการเปลี่ยนรูปใน Favourites แทนข้อความ เป็นต้น
 12. ข้อ 11 เป็นคะแนน พิเศษ

Comment

Comment:

Tweet