วันนี้คาบที่ 1-2 เป็นการนำเสนอของกลุ่มการตัดต่อวีดีโอและการนำเสนอผ่านยูทูป ปรากฎว่า สมาชิกมรกลุ่มซึ่งมีดังนี้

นายอามีรินทร์       แซะอามา

นายเจริญวิทย์       ดำนุ้ย

นางสาวณิชกานต์  ตันติวิวัฒกุล

นางสาวนุสรา        พลาอาด

นางสาวทิพวรรณ   หนูเส้ง

นางสาวศิริลักษณ์   ดินเตบ

ไม่มีใครมาเลยยกเว้น ทิพวรรณ คนเดียวที่มาและได้นำไฟล์ PPT และเอกสารแจกเพื่อนเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้มีการนพเสนอแต่อย่างใด แต่ทางกลุ่มเจ้าภาพรับปากว่าจะหาวิธีการสอนเพื่อนให้ทำให้เป็นให้ได้ ส่วนตอนนี้ขอดูคะแนนจาก สทศ. ก่อน วันจันทร์ เรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนอยู่แล้ว มาเป็นซะอย่างนี้อีก จะเอายังไงกัน ว่ามา

Comment

Comment:

Tweet